Genel Bilgiler

Kuruluş

 

                   Pazar Meslek Yüksekokulu 31.03.2008 Tarih ve Yükseköğretim Kurulunun 2547 sayılı kanunun 2880 Sayılı Kanundaki değişiklikle 7/d-2 maddesi uyarında kurulmuştur. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alınabilmesi hususu Rize Üniversitesinin 04.04.2009 Tarih ve 23 Sayılı senato kararında kabul edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.05.2009 Tarih ve 2547 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca senatoca belirlenen sayıda öğrenci alınmasına izin verilmiştir. Pazar Meslek Yüksekokulu katılımcı yönetim anlayışı, araştırma ve uygulamayı öne çıkaran ve öğrenci odaklı eğitimi benimseyen genç – dinamik güçlü bir öğretim kadrosuna sahiptir. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 1 profosör, 5 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi  olmak üzere 9 öğretim elemanı, 2 idari personel ve 5 sürekli işçi  görev yapmaktadır.

                   Teorik ve uygulamalı eğitimin bir arada yürütüldüğü okulumuzdan mezun olan öğrenciler, mezuniyet sonrası gerek devlet sektöründe gerekse özel sektörde iş bulabilecekleri gibi kendilerine ait iş yerlerini kurarak iş veren olma imkanına da sahip olabilirler.

                   Meslek Yüksekokulumuzda nitelikli ve uluslararası kriterlere uygun bir eğitim anlayışı benimsenmektedir.

                   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu, sertifikalı meyve fidanı ve sertifikalı Süs Bitkisi fidesi üretimi ile ilgili olarak Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Fidan Üretici Belgesi” ve “Süs Bitkisi Üretici Belgesini” almıştır.

             Ülkemizde bu belgelerin ikisini birlikte alan tek üniversite; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’dir. Ayrıca toplam 20 dekar alanda 27 000 meyve fidanı ve 56 000 süs bitkisi fidesi üretim kapasiteli alanlar oluşturulmuştur. Bu sayede eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında üretim ve araştırma faaliyetlerini de hedefleyen bir okuldur. Böylece mezun olacak öğrencilerimiz teorik bilgiler yanında uygulamaya ilişkin bilgilere de sahip olacaktır.