Okulumuzda Atık Yağ ve Pil Toplama Etkinliği Düzenlendi

11 Ocak 2024 Perşembe

Piller birçok elektronik eşyada kullanılan ürünlerdir. Pillerin içinde civa, kurşun, nikel gibi ağır metaller bulunur. Son yıllarda artan pil kullanımı insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Bunlar, hem çevre hem de insan sağlığı açısından zehirli maddelerdir. Atık pillerin çöpe atılması çevre kirliliğine yol açar ve insan sağlığına zarar verir. Metaller toprağa ve oradan da yeraltı sularına karışabilir. En başta toprak kullanılmaz hale gelir ve metallerin yarattığı su kirliliği sudaki ekosistemi alt üst eder. Dolayısıyla kullanılmış pillerin tehlike oluşturmaması için ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanılması gerekmektedir.
Mutfak atık yağlarının lavaboya dökülmesi kanalizasyon sistemini tıkayarak, işletme maliyetlerini arttırır. Atık su arıtma tesisinin yükünü arttırır ve arıtma verimini olumsuz etkiler. Toprağa dökülmesi toprağı kirleterek toprağın yapısını olumsuz etkiler.  Bünyesinde suda çözünebilen kirleticiler yağışlar vasıtasıyla yeraltı suyuna taşınarak yeraltı suyu kirlenmesine sebep olur. Su kaynağını kirleterek suda yaşayan canlı yaşamını olumsuz etkiler.  Su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önler ve suda yaşayan canlıların yaşamını olumsuz etkiler.  Bir litre atık yağ bir milyon litre suyu kirletir.
Atık pil ve atık yağın çevreye olumsuz etkilerini önlemek amacıyla öğrencilerimizde toplumsal bilinç oluşturmak adına Organik Tarımın Genel İlkeleri Dersi kapsamında, Öğr. Gör. Songül YILDIZ sorumluluğunda Öğrencimiz Çağla KARAHAN tarafından atık yağ ve Öğrencimiz Nermin ŞEREMET tarafından atık pil toplama etkinliği düzenlenmiştir. Atık yağ ve piller etkinlik sonunda RİÇEV’E teslim edilecektir.

Hızlı Erişim