Akademik Personel

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

Prof. Dr. ADİL BAKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN BAYKAL
Dr. Öğr. Üyesi SEDA OKUR
Dr. Öğr. Üyesi MEHMET TATOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP BAYRAMOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi ALİ ZENGİN
Öğr. Gör. YEŞİM ÖZTÜRK YILMAZ

KURUM / BİRİM DIŞINDAN GELEN AKADEMİK PERSONEL