Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Program Hakkında

Günümüzde, özellikle haberleşme ve iletişim alanındaki hızlı teknolojik gelişmeler, her alanda olduğundan daha fazla, Bitkisel ilaç piyasalarında ve özellikle bu piyasaların temel dinamikleri olan doğal bitkiler ve doğal ilaçlar sektörlerinde hissedilmektedir. Söz konusu bu değişim ve gelişim, ilgili sektörlerin ürün ve hizmet yelpazesini geliştirdiği gibi; yaşanan rekabet ortamının da etkisiyle ihtiyaç duyulan, nitelikli işgücü gereksinimini arttırmış, bu gereksinimin karşılanmasını adeta zorunlu kılmıştır.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler sektörlerinin, söz konusu bu rekabet ve inovasyon ortamında gelişmelerini sürdürebilmeleri, bu ortama uyum sağlayabilecek, esnek, üretken, değişime ve gelişime açık, sektörün gereklerinin farkında, mesleki bilgi ve vizyon sahibi yönetici ve çalışan kadrolarına sahip olmaları ile mümkün olabilir.

Bu program ile; gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi Bitkilerimizin korunması, kültüre alınması, özelliklerinin tespiti, tıp ve kozmetik de kullanılan ürünlere dönüştürülmesi için gerekli yardımcı teknik personelin yetiştirmesi amaçlanmaktadır.

Mezunların İş Bulma Durumu

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Programından mezun olan öğrenciler; alanla ilgili tıp, ilaç ve kozmetik sektörlerinde talep görmektedir. Ayrıca tüketicilere aktar olarak da hizmet verebilirler.

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ