Farabi Koordinatörlüğü

Pazar Meslek Yüksekokulu Farabi Koordinatörleri:
 
-Organik Tarım Programı 
            Koordinatör     : Öğr. Gör. Songül YILDIZ
            İletişim           : songul.yildiz@erdogan.edu.tr 
-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı 
           Koordinatör     : Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYKAL
            İletişim           : huseyin.baykal@erdogan.edu.tr