Birim Kalite Komisyonu

                                            PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM KALİTE KOMİSYONU
 
Ünvanı, Adı ve Soyadı Komisyondaki Görevi
Prof. Dr. Adil BAKOĞLU Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Seda OKUR Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Ahmet MİDİLLİ Birim Kalite Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAYKAL Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Songül YILDIZ Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Ali ZENGİN Komisyon Üyesi
Öğr. Gör. Yeşim ÖZTÜRK YILMAZ Komisyon Üyesi
Yüksekokul Sekreter Sabit UÇAK Komisyon Üyesi