Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)

02 Nisan 2020 Perşembe

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında  alınan karar  gereğince Üniversitemiz tarafından yapılan değerlendirmede kayıt dondurma işlemleri aşağıda belirtildiği şekillerde yapılacaktır.

1- Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin talep etmeleri halinde, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt dondurma işlemlerine ilişkin başvuruların dilekçe ile  30 Nisan 2020  tarihine kadar  kayıtlı olunan akademik birimlere yapılacaktır.

2- Başvuru dilekçesi ile birlikte kayıtlı olunan akademik birimlere  e-posta (öğrencinin kurumsal e-postası ile)  veya posta yoluyla gönderilebilecektir.

3- Lisansüstü eğitiminin tez aşamasında olan öğrencilerin, kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacakları hususları tez danışmanının görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bu durumdaki öğrencilerin hakkında Enstitülerin web sayfalarında yayımlanacak duyurulara göre kayıt dondurma başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

Hızlı Erişim