Staj Yerleri İle İlgili Önemli Duyuru

21 Mayıs 2021 Cuma

STAJ YERLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
 • Stajyerler yapmakla yükümlü oldukları 30 iş günü stajlarını kamuda ya da özel sektörde tamamlamak zorundadırlar.
 • Stajlarını kamu kurumlarında yapacak öğrenciler stajseferbirliği programı kapsamında kurumlarca belirlenen tarihlerde yapacaktır. Özel sektörü tercih edecek öğrencilerimiz ise aşağıda belirtilen tarihler arasında stajını yapabilecektir.
 
 • 5 Temmuz - 23 Ağustos (30 iş günü)
 
 • Kariyer kapısı üzerinden başvuruda bulunan öğrenciler uygun teklif alamamışsa belirtilen tarihler arasında özel sektörde staj yapmak üzere işlemlerini yapabilir.
 • Özel sektörde staj yapacak öğrenciler farklı yerleri tercih etmek durumundadır. Aynı kurumda en fazla 3 öğrenci staj yapabilir. 3’ten fazla başvuru durumunda başvuru tarihine göre ilk üç öğrencinin başvurusu kabul edilir. Eğer başvuru tarihleri aynı ise 2. Sınıf öğrencilerine öncelik verilir. 
 • Öğrencilerin STAJ yapabileceği kurum ve kuruluşlar aşağıda verilmiştir. Bu kurumlar arasından kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşların başvuru ve kabul işlemleri kariyerkapisi.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir. Özel sektör statüsündeki kurum ve kuruluşları tercih eden öğrencilerin talepleri Staj komisyonu tarafından değerlendirilecek ve yukarıdaki kurallar doğrultusunda Staj yapıp yapamayacaklarına karar verilecektir.
 
STAJ YAPILMASINA UYGUN GÖRÜLEN YERLER 
 1. Ziraat Fakülteleri
 2. Meslek Yüksekokulları
 3. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 4. Merkez Araştırma Enstitüleri
 5. Araştırma Enstitüleri
 6. Araştırma İstasyonları
 7. Yurtdışı Firma ve Kurumlar (ERASMUS kapsamında)
 8. İl Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
 9. İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri
 10. Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşları
 11. Tıbbi Bitkilerin Üretiminin Yapıldığı Kurum ve Kuruluşlar
 12. Tıbbi Bitkilerin Endüstriyel Alanda Değerlendirildiği İşletmeler
 13. Fide ve Fidan Üretim ve Satışı Yapan Firmalar
 14. Organik Üretim Yapan Özel Kuruluşlar
 15. Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları
 16. Bitki Koruma, Bitki Besleme ve Gübreleme Ürünü Üretimi ve Satışı Yapan Firmalar
 17. Tohumluk Üretim ve Satışı Yapan Firmalar
İlgili bölümün veya programın alanına giren konularda faaliyetlerin olduğu veya analizlerin yapıldığı kurumlarda staj geçerli olacaktır.
Ziraat Odalarında staj yapılmasına izin verilmeyecektir.
Stajseferbirliği programında staj süresinin 20 gün olması nedeniyle kalan 10 günlük sürenin ne şekilde tamamlanacağı Staj Komisyonu 

Hızlı Erişim