Güz Yarıyılı Mazeretli Derse Kayıt İşlemleri

24 Eylül 2018 Pazartesi

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik takviminde belirtilen 17-23 Eylül 2018  tarihleri arasında Güz Yarıyılı derse kayıt/kayıt yenileme işlemlerini yapmayan öğrenciler,  ilgili akademik birime  (enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu) mazeretlerini ve kayıt yaptırmak istediği dersleri belirten (Derse Kayıt Dilekçesi) dilekçeyi  24 Eylül – 05 Ekim 2018  (saat 17.00'e kadar)   tarihine kadar vermek zorundadırlar.

Mazereti birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, katkı payı veya öğrenim ücretlerini  bankaya yatırdıklarına dair dekontu  ilgili akademik birime (enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu) verdikten sonra derse kayıt işlemi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından  yapılır. Belirtilen tarihten sonraki başvurular kabul edilmez.

Hızlı Erişim