Ders Ekleme-Çıkarma ve Mazeretli Derse kayıt İşlemleri

13 Eylül 2019 Cuma

Ders Ekleme-Çıkarma İşlemleri

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı interaktif ders kayıtları otomasyon üzerinden öğrenciler için 15 Eylül 2019 tarihinde sona erecektir. Ders ekleme çıkarma işlemleri  16-18 Eylül 2019 tarihleri arasında ders ekleme-silme formu ile kayıtlı olunan akademik birimlere müracaat edilerek yapılacaktır. Ders ekleme çıkarma formu; akademik birimlerde veya Daire Başkanlığımızın web sayfasında    Formlar-Ders Ekleme Çıkarma Formu” ekranında bulunmaktadır

Ders ekleme-çıkarma yapabilecek öğrenciler
-Eksik derse yazılım yapanlar için ders ekleme
-Hatalı ders kayıtları için düzeltme
-Ders değişikliği sadece çakışan dersler için ders ekleme-çıkarma yapılabilecektir.
  Mazeretli Derse Kayıt İşlemleri

2019 - 2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 09-15 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli mazeretleri sebebiyle  ders kaydı yapmayan öğrencilerimizin kayıtlı oldukları akademik birimlere 16-27 Eylül 2019  tarihleri arasında dilekçe ve mazeretini gösteren belge ile başvuru yapması gerekmektedir. Bu tarihler arasında başvuru yapmayan öğrenciler Güz yarıyılında ders ve sınavlara giremeyecektir.  Dilekçe ; Formlar-Derse Kayıt Formu

Mazeretleri uygun görülen öğrencilerimizin (Katkı payı/öğrenim ücreti borcu bulunanların borçlarını ödemeleri koşuluyla)   ders kayıtları 30 Eylül – 04 Ekim 2019 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.                                                                 

Hızlı Erişim