Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav Hakkı

07 Aralık 2021 Salı

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav Hakkı

Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere ek sınav hakkı ile ilgili duyuru
http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/tr/news-detail/azami-ogrenim-suresini-dolduran-ogrencilere-ek-sinav-hakki-duyuru-guncellendi/2961in
 tıklayınız.

Hızlı Erişim