Azami Öğrenciler İçin Ek Sınav Programı

16 Temmuz 2020 Perşembe

Ek Sınav Sınıfı için Google Classroom Kodu: ma5teuy
 
Sınav tarihleri
1. Ek Sınavlar: 20 Temmuz- 26 Temmuz 2020
2. Ek sınavlar: 10 Ağustos – 16 Ağustos 2020


2019-2020 Azami Öğrenci I. Ek Sınav Programı için TIKLAYINIZ
2019-2020 Azami Öğrenci II. Ek Sınav Programı için TIKLAYINIZ 

2019-2020 Eğitim Yılı sonunda önlisans öğrencilerinin azami süreleri tamamlanmakta olduğundan, ilgili öğrencilerimize hatırlatma amacı ile azami öğrenim süreleri sonunda uygulanacak olan ek sınav tarihleri ve kanun metni aşağıda verilmiştir.

Sınavların yapılış şekli, tarih ve saatleri akademik birimlerden öğrenilecektir.

Azami öğrenim süresini dolduran öğrenci listesi  için tıklayınız. Hangi derslerden sınava girileceği daha sonra ilan edilecektir. Tek dersi kalan öğrenciler tek ders sınavının 24 Temmuz 2020 tarihinde olmasından dolayı  hem tek ders sınav hakkını hemde 20-26 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki 1. Ek sınav haklarını da kullanabileceklerdir.

Sınavlara girme hakkı olduğu halde listede isimleri bulunmayan/derslerinde herhangi bir hata bulunan/eksik-fazla dersi bulunan  öğrencilerin kayıtlı oldukları akademik birim öğrenci işlerine veya daire başkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ek Sınavlar hakkında açıklama
*Öğrencilere devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar 1’inci ek sınav ve 2’inci ek sınav olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak olup öğrenciler, 1’inci ek sınavlarda başarısız oldukları derslerden 2’inci ek sınavlara katılabileceklerdir.
*Öğrenciler hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği derslerden ek sınavlara giremezler.
*Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği derslerde dahil olmak üzere başarısız ders sayısını beşe indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
*Azami öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ders sayısını beşe düşürmüş olan öğrenciler ek sınavlara girme haklarını kullanmak istemiyorlarsa kayıtlı oldukları akademik birime yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bu öğrencilere ek sınavlara girmeden dört yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Dilekçe için tıklayınız.
   *Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, başarısız olduğu ders sayısını beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  
2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası  için tıklayınız.
RTEÜ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü Maddesinin (C) Fıkrası Uygulama Esasları için  tıklayınız.

Hızlı Erişim