2021-2022 Öğretim Yılı Ek Sınavları

20 Temmuz 2022 Çarşamba

2021-2022 Öğretim Yılı Ek Sınavları
547 Sayılı Kanunun 44. Maddesi (c) fıkrasına göre 2021-2022 EĞİTİM YILI SONUNDA ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN azami süreleri tamamlanmakta olduğundan, azami öğrenim süreleri sonunda uygulanacak olan ek sınav tarihleri ve kanun metni aşağıda verilmiştir. 
Ön lisans-Lisans Programları Ek Sınav Tarihleri
 1. Ek Sınavlar: 25-30 Temmuz 2022
 2. Ek sınavlar: 08-14 Ağustos 2022
 
Ek Sınavlar hakkında açıklama
*Öğrencilere devam koşulunu yerine getirmedikleri ve  başarısız oldukları (D, DC, DD, FD, FD) tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar birinci ek sınav ve ikinci ek sınav olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak olup öğrenciler, Birinci ek sınavlarda başarısız oldukları derslerden ikinci ek sınavlara katılabileceklerdir.
 
*Öğrenciler hiç almadıkları (A.D.) derslerden ek sınavlara giremezler. Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.05.2021/35302 gün ve sayılı yazısı ile öğrencilerin ders kaydı yaptığı ve devam koşulunu sağlamadıkları (D-Devamsız) başarısız olduğu dersler için ek sınav hakkından yararlanabileceklerdir.
 
*Ek Sınavdan başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekir. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer.
 
*Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı, devam koşulunu yerine getirmediği ve başarısız derslerde dahil olmak üzere başarısız ders sayısını beşe indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 
*Azami öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ders  sayısını beşe düşürmüş olan öğrenciler ek sınavlara girme haklarını kullanmak istemiyorlarsa kayıtlı oldukları akademik birime yazılı (Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Ek Sınav Hakkı Kullanmak İstemediğine Dair Dilekçe )  olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bu öğrencilere ek sınavlara girmeden dört yarıyıl ek süre verilir.   Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 
*Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, başarısız olduğu ders sayısını beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 
2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası  için tıklayınız.
RTEÜ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü Maddesinin (C) Fıkrası Uygulama Esasları için tıklayınız. 

2021-2022 Azami Öğrenci I. Ek Sınav Programı İçin TIKLAYINIZ 
2021-2022 Azami Öğrenci II. Ek Sınav Programı İçin TIKLAYINIZ 
2021-22 Öğretim Yılı Ek sınavlara girecek öğrenciler ve dersleri İçin TIKLAYINIZ

Hızlı Erişim