2019-2020 Öğretim Yılı Öğrenci Akademik Danışmanları

10 Eylül 2019 Salı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Pazar Meslek Yüksekokulu  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik Tarım ile Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Programları I. ve II. sınıf öğrencilerinin
akademik danışmanları belirlenip aşağıda tabloda sunulmuştur.
Hızlı Erişim