Akademik Personel

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

Prof. Dr. ADİL BAKOĞLU
Öğr. Gör. SEDA OKUR
Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN BAYKAL

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL